Aberystwyth Farmers’ Market

 

Dyfarniadau a Adolygiadau

Lansiwyd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000 ac mae’n parhau i fod yn llwyddiannus gyda 30 o stondinau yno y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd Sadwrn o bob mis.

Ym 2011 cafodd y farchnad ei phleidleisio ymhlith y 10 Marchnad Ffermwyr gorau yn y Deyrnas Unedig.

Wrth ysgrifennu ym mhapur newydd y “Times”, dywedodd Henrietta Green, a gydnabyddir yn eang fel arbenigwraig flaenllaw o fwydydd lleol a rhanbarthol Prydeinig sydd o ansawdd, “Mae Aberystwyth yn farchnad lefel isel, ond rydych yn cael y teimlad ei bod yn hynod bwysig i’r gymuned – mae’n llawn o gynhyrchwyr gonest, da.”

Aberystwyth Farmers’ Market

Mmarchnad Ffermwyr Aberystwyth Yn Dod I’r Brig Yng Ngwobrau Bwyd A Ffermio BBC Radio 4 2014 ...

 

Aberystwyth Farmers’ Market

Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth wedi ennill gwobr y Farchnad Fwyd Orau yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio BBC Radio 4 2014. Cyhoeddwyd y newyddion yn y Seremoni Wobrwyo a gynhaliwyd ym Mryste nos Iau 1 Mai.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol: “Mae hyn yn newyddion bendigedig. Roedd cyrraedd y rhestr fer yn dipyn o gamp ynddo’i hun, ond mae ennill y wobr yn arbennig. Rwy’n falch o weld Radio 4 yn tynnu sylw at y gwaith da sydd wedi’i wneud, ac rwy’n siŵr y bydd hyn yn hybu’r farchnad i dyfu’n fwy fyth.”

Agorodd Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ym mis Mai 2000, a bydd hyd at 30 o stondinwyr yno ar y dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd dydd Sadwrn o bob mis. Yn 2010 roedd y farchnad ymhlith Deg Uchaf Marchnadoedd Ffermwyr y Deyrnas Gyfunol yn y Times, yr unig farchnad yng Nghymru a ddaeth i’r brig.

Bob blwyddyn mae Gwobrau Bwyd a Ffermio’r BBC yn dathlu’r bobl a’r mudiadau hynny sy’n gyfrifol am y bwyd gorau ym Mhrydain. Mae’r broses yn dechrau drwy wahodd enwebiadau gan aelodau o’r cyhoedd, ac yna mae tîm o feirniaid sy’n cynnwys rhai o gogyddion ac awduron mwyaf adnabyddus y Deyrnas Gyfunol yn mynd ati i ddethol yr ymgeiswyr terfynol mewn deg categori, gan gynnwys Marchnad Fwyd Orau, Cynhyrchydd Diodydd Gorau, Cynhyrchydd Bwyd Gorau a Bwyd Stryd/Cludfwyd Gorau.

Cadeirydd y panel beirniadu eleni oedd y cogydd a’r awdur Valentine Warner; y ffermwr a chyflwynydd Countryfile, Adam Henson; y blogiwr Jack Monroe, yr awdur Charles Campion a’r cogyddion Raymond Blanc a Richard Corrigan.