Aberystwyth Farmers’ Market

 

Cysylltwch â Ni

Cydlynir Marchnadoedd Fferm Ceredigion trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chydlynudd Marchnadoedd Fferm Ceredigion ar:
  Ffôn: 01559 362230
  Ebost: gen@foodcentrewales.org.uk
   
Neu ysgrifennwch at: Cydlynudd Marchnadoedd Fferm
Canolfan Bwyd Cymru
Parc Busnes Horeb
Horeb
Llandysul
SA44 4JG

 

Canolfan Bwyd Cymru
Food Centre Wales Logo Food Centre Wales Images

 

Canolfan Bwyd Cymru Gwefan: www.foodcentrewales.org.uk
Canolfan Bwyd Cymru Cyrsiau: www.foodcentrewales.org.uk/Welsh/Training.htm