Aberystwyth Farmers’ Market

 

Stondinwyr Marchnad


Masnachwyr Rheolaidd
Carne Edward Cig eidon hirgorn & chig oen Cymreig
Nantclyd Farm Llysiau organig a wyau o’r buarth
Defaid Dolwerdd Llaeth / caws defaid
Cothi Valley Goats Danteithion melys a sawrus o bopty cartref
Mama Fays Caribbean Bwyd stryd y Caribî
Cuckoo Mill Twrci o’r buarth â chynnyrch twrci
Gwella Charcuterie / cig wedi ei halltu
Cardigan Bay Honey Mêl lleol
Welsh Mangalitza Cynnyrch porc o frid prin Mangalitza Cymreig
Teifi Farmhouse Cheese Caws wedi ei gynhyrchu’n lleol
Da Mihle Gin Gin wedi ei gynhyrchu’n lleol
Watson & Pratt / The Lampeter Bakehouse Bara a chacennau crwst crefftus ffres
Little Devils Heavenly Bakes Cacennau cartref
Blaencamel Farm Llysiau, salad â pherlysiau organig
Postance Poultry    Hwyaid / cyw iâr o’r buarth
The Bakers Pig Cynnyrch cig mochyn wedi ei halltu
Oasthouse Brewery / Bragdy Oasthouse Cwrw potel wedi ei fragu’n lleol
Elan Valley Meats Cig eidion a chig oen
Toloja Orchards Cyffeithau seidr â pheri
Mr Nice Pie Peis fegan
Teisenhelenz Cakes Cacennau cartref
Cresswell Goats Caws llaeth gafr wedi eu gynhyrchu’n lleol
Lili Mai preserves Cyffeithau cartref
Sam’s Meat Roasts / Sam’s Rare Breeds Selsig cig byffalo, carw a ffesant
The Green Goat Bwydydd y byd / bwydlenni traddodiadol Prydeinig a nwyddau crefftus wedi eu pobi
Celtic Treasure Gemwaith llaw Celtaidd aur ac arian
Tynewydd Alpacas Eitemau gwlan alpaca
Hidden Treasures Gemwaith llaw grisial / cardiau / anrhegion

 

Stondinau / Cynhyrchwyr Tymhorol
Gwnyfor Growers Planhigion a llwynu
Rhoshill Nursery Planhigion / llwynu / perlysiau
Clettwr Organic Group Llysiau a ffrwythau tymhorol organig

 


 

Blaencamel Farm

Cynhyrchwyr organig sydd wedi bod yn gofrestredig gyda Chymdeithas y Pridd am 40 blynedd.  Llysiau, salads a pherlysiau a dyfir yn organig ar y fferm a chyffeithiau a wneir yn y gwanwyn o flodau, planhigion a’n cynnyrch ni ein hunain.  Enillwyr Gwir Flas Cymru.  Mae croeso i chi ymweld â’r fferm, gweld ein tai gwydr, ymlwybro ger yr afon drwy ein coedwigoedd.  Rydym yn cynhyrchu cnydau mewn modd cynaliadwy trwy’r flwyddyn.

Ar gyfer ein hymwelwyr o Gaerdydd a Phenarth, ewch i blaencamelbox.com lle y mae lluniau hyfryd o’r fferm i’w gweld.

Anne Evans a Peter Segger
Ffôn: 01570 470529
Ebost: anne@blaencamel.com
Twitter: twitter.com/blaencamelfarm
www.blaencamel.com

 

Carn Edward

Aberystwyth Farmers’ Market

Ffermydd traddodiadol ym mryniau Cwm Gwaun yn Sir Benfro. Rydym yn cyflenwi cig oen a chig eidion Hirgron yn uniongyrchol i’n cwsmeriaid. Mae Robert Vaughan a’i deulu yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn cyflenwi cig eidion da, hen ffasiwn am brisiau rhesymol.

Ymwelwch â Gerddi Penlan Uchaf yng Nghwm Gwaun lle gallwch fynd am dro o amgylch y safle neu fwynhau coffi ffres a chacen yn y Ffermdy.

Mae cigydd y gerddi ar agor bob dydd Sadwrn a gallwch gasglu ein holl gynnyrch o’r fan honno. Hefyd, gallwch fynd at ein siop ar y we a phrynu ein cynnyrch ar-lein.

Ffoniwch ni ar 01239 820775 neu 07773 789850.
Ymwelwch â ni yng Ngerddi Penlan Uchaf a phrynwch o’n siop fferm.
www.carnedward.co.uk

Cuckoo Mill Farm

Aberystwyth Farmers’ Market

Mae Fferm Cuckoo Mill â dewis da o gynnyrch twrci blasus – o adar cyfan adeg y Nadolig a’r Pasg i rholiau brest a rholiau coes twrci, ffiled gyda stwffin cartref neu wedi ei lapio mewn cig moch, byrgers a briwgig twrci a chymaint mwy!

Caiff y fferm ei rhedeg gan Deulu Davies, a leolir yn Hwlffordd Sir Benfro. Hoffwch ni ar Facebook: www.facebook.com/CuckooMillFarm neu dilynwch ni ar Twitter @cuckoomillfarm.

Gallwch archeb ymlaen llaw a’u casglu yn y farchnad – ffoniwch ni ar 01437 762139 neu ebostiwch info@welshturkey.co.uk.

Ceir rhestr o gynnyrch ar ein gwefan www.welshturkey.co.uk.

Peidiwch ag anghofio archebu eich Twrci Nadolig, traddodiad y dylid cadw ato. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’n Dewis o Dwrciod Nadolig – ewch i’n gwefan!

Dà Mhìle Distillery

Aberystwyth Farmers’ Market

Ffermdy micro-ddistyllfa organig ydy Dà Mhìle Distillery sy'n gyfrifol am y chwisgi organig cyntaf y byd modern.

Wedi'i sefydlu ym 1992, mae'r brand wedi bod yn gyfrifol am rai o'r wisgi gorau a geir yn y byd. Bellach, maent yn cynhyrchu Jin a Gwirodlyn sydd wedi ennill gwobrau di-ri a byddai angen rheswm da dros beidio â chael blas!"

www.damhile.co.uk

Gwynfor Growers

Aberystwyth Farmers’ Market

Gwynfor ...am blanhigion diddorol!

Mae’n stondin ni’n sefyll ym Marchnad y Ffermwyr ers y cychwyn cyntaf, ac rydym yn dal i fynd o nerth i nerth!

Mae’n werth ichi weld ein planhigion sydd bob amser yn ddigon o sioe ger mynedfa’r farchnad ar Ffordd y Môr. Rydym yn tyfu ein planhigion parhaol a’n llwyni yn organig heb fawn, ac mae’n cwsmeriaid yn dod yn ôl bob tymor i’w cael.

Rydym yn dod i’r farchnad o’r adeg y daw’r egin gwyrddion drwy’r pridd yn y gwanwyn tan ar ôl i’r dail i gyd ddisgyn yn yr hydref, ond mae ein planhigfa ar agor gydol y flwyddyn fel arfer (Mercher, Iau a Sul 10am tan y machlud) i werthu planhigion gan gynnwys coed ffrwythau Cymreig. Gallwch hefyd brynu planhigion ar y we a phori’r Casgliad Rhosmari Cenedlaethol.

Mae gennym amrywiaeth arbennig o blanhigion y tymor hwn – mae’n werth ichi alw heibio’n gynnar ar fore Sadwrn neu gysylltu â ni ymlaen llaw i gael yr un perffaith!

Fferm Nantclyd

Nantclyd Farm Logo

Mae fferm Nantclyd yn fusnes teuluol bach Biodynamig uwchben dyffryn Ystwyth ger Aberystwyth yng ngorllewin Cymru ac wedi cael ei adystio’n organig ers 1989.

Mae ganddynt gaeau bychain wedi ei hamgylchynu gan wrychoedd mawr a choed, sydd yn cefnogi llawer o bryfed, adar a bywyd gwyllt sy’n darparu lloches ar gyfer tyfu cnydau, gieir, defaid a gwartheg. Dyfarnwyd y fferm gan y Wobr Loraine ar gyfer cadwraeth. Rydym yn gofalu am y pridd a’r cyfan sydd yn byw ac yn tyfu arno, er mwyn cynhyrchu bwyd maethlon fel a fwriadwyd gan natur. Mae Fferm Biodynamig Nantclyd yn tyfu, cynhyrchu ag yn gwerthi bwyd sydd wedi cael ei ardystio’n Biodynamig ag yn Organig gan y Gymdeithas Biodynamig.

Fferm Nantclyd
Llanilar
Aberystwyth
Ceredigion
Cymru
Ffôn: 01974 241543
Facebook: www.facebook.com/nantclyd
www.nantclydfarm.co.uk


Postance Poultry

Mae Postance Poultry yn fusnes teuluol sy’n gwerthu ieir buarth, hwyaid a thyrcwn eurgoch i’r Nadolig. Rydym yn magu ac yn paratoi’r adar ein hunain, ac yn eu gwerthu ym Marchnad Ffermwyr Aberystwyth a gynhelir ar y dydd Sadwrn cyntaf a’’r trydydd dydd Sadwrn bob mis.

Os hoffech chi archebu ymlaen llaw, anfonwch e-bost neu ffoniwch erbyn y dydd Iau cyn diwrnod y farchnad.

Ffôn: 07817 352122
Ebost: postancepoultry@hotmail.co.uk

 

Teifi Farmhouse Cheese

Aberystwyth Farmers’ Market

Mae Caws Teifi yn wneuthurwr caws ffermdy crefftus, a dyma’r gwneuthurwr caws llaeth-amrwd sydd wedi ennill y mwyaf o wobrau ar draws y DU.

Rydym yn dal i weithio gan ddefnyddio gweisg dros 150 mlwydd oed, ac mae popeth yn cael ei wneud â llaw. Rydym yn darparu ar gyfer pob chwaeth o fod yn ysgafn i aeddfed, meddal a drewllyd i galed a briwsionllyd.

Teifi Farmhouse Cheese
Glynhunod
Ffostrasol
Llandysul
SA44 5JY
Ffôn: 01239 851528
www.teificheese.co.uk


Cydlynir Marchnadoedd Fferm Ceredigion trwy Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chydlynudd Marchnadoedd Fferm Ceredigion r: 01559 362230

Neu ysgrifennwch at: Cydlynudd Marchnadoedd Fferm, Canolfan Bwyd Cymru, Parc Busnes Horeb, Horeb, Llandysul, SA44 4JG